За 2017 рік до Зведеного бюджету мобілізовано 2,8 мільярдів

2018-01-10 14:54:46

Станом на 01 січня 2018 року до Зведеного бюджету від платників Кропивницької ОДПІ надійшло податків і зборів в сумі 2,8млд.грн., що становить 98,5 відсотка до прогнозного завдання - повідомляє Кропивницька ОДПІ.

Щодо головних джерел доходної частини Зведеного бюджету, то це, передусім, податок на додану вартість, податок на прибуток, податок з доходів фізичних осіб, військовий збір, акцизний податок, плата за землю, єдиний податок,  яких за 2017 рік мобілізовано у сумі 2 756,6млн.грн. або 97,1відс. в загальній сумі надходжень, а саме: 607,3млн.грн. – ПДВ, 107,4млн.грн. – податку на прибуток, 1462,4млн.грн. – податку на доходи з фізичних осіб, 119,1млн.грн. - військового збору, 88,2млн.грн. -  акцизного податку, 184,3млн.грн. - плати за землю, 187,9млн.грн. - єдиного податку.

Що стосується сплати до Зведеного бюджету за основними видами економічної діяльності по місту Кропивницькому, слід відмітити, що найбільшу питому вагу в загальній сумі надходжень, а саме 29,8відс.займають підприємства державного сектору (оборона, освіта, наука, медицина, спорт), якими сплачено 610,8млн.грн.,  підприємствами оптової та роздрібної торгівлі сплачено – 322,8млн.грн., підприємствами обробної промисловості забезпечено – 328,1млн.грн.,  СГ галузей машинобудування -140,9млн.грн.,підприємствами по виробництву та розподіленню електроенергії, тепла, газу та води забезпечено сплату у розмірі 86,0млн.грн., підприємствами інших галузей сплачено податків у сумі 561,2млн.гривень.